PB BUD - wyniki rekrutacji rozesłane

Szanowni Państwo,

Informacje o wynikach rekrutacji do udziału w projekcie „Politechnika Białostocka – Białostocki Uniwersytet Dziecięcy” w roku akademickim 2016/2017 zostały rozesłane.

Ogólnie na skrzynkę w dniu rekrutacji wpłynęły 523 zgłoszenia.

Aż 199 zgłoszeń wpłynęło w pierwszej minucie rekrutacji (pomiędzy godziną 10:00 a godziną 10:01).

Wszystkim, którym udało się zakwalifikować do udziału w zajęciach gratulujemy.

Już wkrótce na naszej stronie zamieszczone zostaną szczegóły dotyczące wykładu inauguracyjnego.

Prosimy o śledzenie bieżących informacji.