PB BUD - WYNIKI REKRUTACJI

Szanowni Państwo,


Informacje o wynikach rekrutacji do udziału w projekcie „Politechnika Białostocka – Białostocki Uniwersytet Dziecięcy” w roku akademickim 2017/2018 zostały rozesłane.


Wszystkim, którym udało się zakwalifikować do udziału w zajęciach gratulujemy.


Już wkrótce na naszej stronie zamieszczone zostaną szczegóły dotyczące wykładu inauguracyjnego.


Prosimy o śledzenie bieżących informacji.