PBBUD - WYKŁAD INAUGURACYJNY

Szanowni Państwo,


Informujemy, że pierwsze spotkanie w ramach PB BUD w roku akademickim odbędzie się 16 grudnia 2017 roku (sobota).

Rozpoczęcie wykładu inauguracyjnego o godzinie 12:00.


Zajęcia odbędą się w Auli Dużej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej (ul. Wiejska 45 D; 15-351 Białystok).

 

W zajęciach będą również mogli wziąć udział rodzice i opiekunowie dzieci.


Na pierwsze spotkanie rodzic/opiekun prawny powinien zabrać ze sobą swój dowód osobisty.


Rejestracja dzieci odbywać się będzie w godzinach: 11:20-11:45.


Informujemy, iż nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka na pierwszym wykładzie jest jednoznaczna z rezygnacją z uczestnictwa w zajęciach Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego.

Usprawiedliwienia prosimy przesyłać na adres: bądź zgłosić osobiście przed rozpoczęciem wykładu inauguracyjnego.


Prosimy o śledzenie bieżących informacji.