Biblioteka Młodego Naukowca

Student PB BUD pod opieką osoby dorosłej może korzystać ze specjalnie przygotowanego księgozbioru w Czytelni Książek Biblioteki Politechniki Białostockiej.

Szczegółowe zasady korzystania z Biblioteki dostępne są w REGULAMINIE PB BUD.