FAQ

Jaki jest cel PB BUD?

Głównym celem jest pokazanie najmłodszym, że nauka może być przyjemna i bardzo interesująca.

Czy rekrutacja oraz udział w zajęciach są płatne?

Rekrutacja oraz uczestnictwo w zajęciach PB BUD są nieodpłatne.

Kiedy będą odbywać się zajęcia?

Zajęcia będą odbywały się w soboty, zgodnie z harmonogramem zajęć.

Gdzie i kiedy dziecko otrzyma indeks?

Indeks wręczany będzie na pierwszym spotkaniu, które będzie jednocześnie spotkaniem inauguracyjnym.

Czy podczas zajęć organizowane są przerwy, np. na wyjście do łazienki?

Nie. Jeżeli natomiast jakieś dziecko będzie miało potrzebę skorzystania z toalety, będzie mogło wyjść w trakcie trwania zajęć. Organizatorzy wskażą dziecku drogę do toalety.

Czy Rodzice/Opiekunowie prawni biorą udział w zajęciach?

Rodzice/opiekunowie prawni nie biorą udziału w zajęciach. Podczas trwania zajęć rodzice/opiekunowie prawni Studentów PB BUD nie mogą opuszczać terenu na którym odbywają się zajęcia.

Czy istnieje konieczność zakupienia podręczników i pomocy naukowych?

Uczestnictwo w PB BUD nie wiąże się z obowiązkiem zakupu podręczników i pomocy naukowych.

Czy są wytyczne dotyczące obowiązującego stroju w trakcie zajęć?

Na zajęciach nie ma wymogu stroju formalnego. Chcemy, by dzieci czuły się swobodnie.

Kiedy rozpocznie się rekrutacja na zajęcia PB BUD?

Rekrutacja do udziału w zajęciach PB BUD w roku akademickim 2017/2018 została zakończona.