FAQ

Jaki jest cel PB BUD?

Głównym celem jest pokazanie najmłodszym, że nauka może być przyjemna i bardzo interesująca.

Czy rekrutacja oraz udział w zajęciach są płatne?

Uczestnictwo w tym również rekrutacja jest zupełnie bezpłatna. Białostocki Uniwersytet Dziecięcy jest projektem w pełni non-profit.

Kiedy będą odbywać się zajęcia? Ile będą trwały?

Zajęcia będą odbywały się w soboty, średnio raz w miesiącu.
Czas trwania zajęć – ok. 1 godziny.

Gdzie i kiedy dziecko otrzyma indeks?

Indeks wręczany będzie na pierwszym spotkaniu, które będzie jednocześnie spotkaniem inauguracyjnym.

Czy podczas zajęć organizowane są przerwy, np. na wyjście do łazienki?

Nie. Jeżeli natomiast jakieś dziecko będzie miało potrzebę skorzystania z toalety, będzie mogło wyjść w trakcie trwania zajęć. Organizatorzy wskażą dziecku drogę do toalety.

Czy Rodzice/Opiekunowie prawni biorą udział w zajęciach?

Rodzice/opiekunowie prawni nie biorą udziału w zajęciach. Podczas trwania zajęć rodzice/opiekunowie prawni Studentów PB BUD nie mogą opuszczać terenu na którym odbywają się zajęcia.

Czy istnieje konieczność zakupienia podręczników i pomocy naukowych?

Studiowanie w BUD nie wiąże się z obowiązkiem zakupu podręczników i pomocy naukowych.

Czy są wytyczne dotyczące obowiązującego stroju w trakcie zajęć?

Na zajęciach nie ma wymogu stroju formalnego. Chcemy, by dzieci czuły się swobodnie.

Kiedy rozpocznie się rekrutacja na zajęcia PB BUD?

Rekrutacja do udziału w projekcie "Politechnika Białostocka - Białostocki Uniwersytet Dziecięcy" w roku akademickim 2016/2017 została zakończona.