Informacje ogólne

logo.jpgProjekt "Politechnika Białostocka - Białostocki Uniwersytet Dziecięcy" (PB BUD) funkcjonuje w ramach inicjatywy "Podlaski Uniwersytet Dziecięcy" realizowanej w Politechnice Białostockiej.

PB BUD jest marką w pełni regionalną, którego pomysł i realizacja wywodzą się z  Białegostoku. O wadze przedsięwzięcia i jego powodzeniu świadczy ogromne zainteresowanie udziałem w zajęciach.

Wykładowcy i organizatorzy stawiają sobie za cel rozwijanie dziecięcej wrażliwości, intelektu i twórczego potencjału. Udowadniają, że nauki ścisłe to nie tylko formuły i definicje, ale również fascynujące doświadczenia i mnóstwo dobrej zabawy. Wszyscy pilni studenci PB BUD-u otrzymają indeksy, a na zakończenie roku akademickiego-  dyplomy ukończenia.

Oferta edukacyjna PB BUD skierowana jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.