Informacje ogólne

logo.jpgBiałostocki Uniwersytet Dziecięcy to program edukacji realizowany przez Politechnikę Białostocką.

Politechnika Białostocka Białostocki Uniwersytet Dziecięcy jest marką w pełni regionalną, którego pomysł i realizacja wywodzą się z  Białegostoku. O wadze przedsięwzięcia i jego powodzeniu świadczy ogromne zainteresowanie PB BUD-em.

Wykładowcy i organizatorzy projektu stawiają sobie za cel rozwijanie dziecięcej wrażliwości, intelektu i twórczego potencjału. Udowadniają, że nauki ścisłe to nie tylko formuły i definicje, ale również fascynujące doświadczenia i mnóstwo dobrej zabawy. Wszyscy pilni studenci PB BUD-u otrzymają swoje pierwsze dyplomy ukończenia studiów.

Oferta edukacyjna Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego skierowana jest do uczniów szkół podstawowych w wieku 6-12 lat z Białegostoku i okolic.