Patroni

Patronat Honorowy

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Białegostoku

Honorowy Patronat Jego Magnificencji Rektora PB

Honorowy Patronat Podlaskiego Kuratora Oświaty

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego

Honorowy Patronat Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku

Honorowy Patronat Instytutu Lotnictwa

Partnerzy PB BUD

BIURO KARIER PB
PODLASKIE MUZEUM KULTURY LUDOWEJ
PHOTON