Rekrutacja

REKRUTACJA

ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiono szczegółowe zasady rekrutacji w ramach projektu „Politechnika Białostocka – Białostocki Uniwersytet Dziecięcy” na rok akademicki 2017/2018.

 

24.11.2017 (piątek)
godz.: 10:00 – 10:30


REKRUTACJA

Przesyłanie uzupełnionych formularzy na adres:
Zgłoszenia, które wpłyną przed godz. 10:00 oraz po godz. 10:30
nie będą brane pod uwagę.

 

08.12.2017 (piątek)
od godz. 18:00

WYNIKI REKRUTACJI


 


 

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

 1. Ściągniecie ze strony PB BUD formularza rekrutacyjnego.

 2. Uzupełnienie formularza rekrutacyjnego.

 3. Przesłanie uzupełnionego formularza rekrutacyjnego na adres
  w określonym w harmonogramie terminie (w formie załącznika do wiadomości e-mail).

 4. Otrzymanie drogą elektroniczną wyników rekrutacji.

Nazwa pliku w załączniku: nazwisko_imię_rok urodzenia
np.:
kowalski_jan_2006 (w przypadku, gdy dziecko ma jedno imię)
nowak_piotr_mateusz_2006 (w przypadku, gdy dziecko ma dwa imiona)


Temat wiadomości: nazwisko_imię_rok urodzenia
np.:
kowalski_jan_2006 (w przypadku, gdy dziecko ma jedno imię)
nowak_piotr_mateusz_2006 (w przypadku, gdy dziecko ma dwa imiona)
nowak_piotr_mateusz_2006,nowak_kamil_2006 (w przypadku rodzeństwa)

 

 

POPRAWNE ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH PB BUD:

 • terminowe wpłynięcie wiadomości,

 • jedna wiadomość = jeden załącznik (z wyłączeniem rodzeństwa),

 • właściwy temat wiadomości,

 • właściwa nazwa załącznika,

 • uzupełnienie wszystkich pól formularza rekrutacyjnego,

 • właściwy adres e-mail w formularzu rekrutacyjnym (identyczny jak adres, z którego wysyłane jest zgłoszenie).


 

UWAGA!!! WAŻNE!!!

 • Jedna wiadomość e-mail może zawierać tylko jeden załącznik (zgłoszenie do uczestnictwa
  w zajęciach tylko jednego dziecka). Wyjątek stanowi zgłoszenie do uczestnictwa w zajęciach rodzeństwa.

 • W przypadku zgłaszania do udziału rodzeństwa, dla każdego dziecka należy wypełnić oddzielny formularz rekrutacyjny.

 • Zgłoszenie przesłane bez załącznika nie będzie brane pod uwagę.

 • Wszystkie pola w formularzu rekrutacyjnym muszą być uzupełnione.

 • O przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszenia na skrzynkę pocztową Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego
  ( ).

 • Zgłoszenia przesłane poza wyznaczonym terminem nie będą brane pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym.

 • Adres e-mail, z którego wysyłane jest zgłoszenie musi być identyczny, jak adres podany w formularzu rekrutacyjnym.

 • Zgłoszenie, które nie będzie spełniało wymogów formalnych, nie będzie brane pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym.O przyjęciu w poczet studentów Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego decyduje kolejność wpływania ważnych zgłoszeń
na skrzynkę pocztową PB BUD.


Limit przyjęć w roku akademickim 2017/2018 wynosi 50.

Przypominamy, że Studentem PB BUD może zostać uczeń klasy IV-VI szkoły podstawowej.


Ze względu na ogromne zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego, Organizator
zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko i wyłącznie z osobami, które w pełni zastosują się do zasad rekrutacji i spełniają
warunki określone Regulaminem PB BUD.


PRZETWARZANIE DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania uczestnictwo w PB BUD nie jest możliwe.

Dane będą przetwarzane w celu realizacji PB BUD, a także w celach archiwalnych i statystycznych i nie będą udostępniane odbiorcom danych,
w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Dane wykorzystywane będą przez okres trwania edycji PB BUD. Następnie będą archiwizowane przez okres co najmniej 5 lat.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz §16 Regulaminu PB BUD.

  

Poniżej znajduje się formularz rekrutacyjny do pobrania