Rekrutacja

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiono szczegółowe zasady rekrutacji w ramach projektu „Politechnika Białostocka – Białostocki Uniwersytet Dziecięcy” na rok akademicki 2016/2017.

16.11.2016
(środa)

godz.: 10:00 – 10:30

REKRUTACJA

Przesyłanie uzupełnionych formularzy na adres:
Zgłoszenia, które wpłyną przed
godz. 10:00 oraz po godz. 10:30 nie będą brane pod uwagę.

28.11.2016
(poniedziałek)
od godz. 18:00

WYNIKI REKRUTACJI

 
   

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

 1. Ściągniecie ze strony PB BUD formularza rekrutacyjnego.
 2. Uzupełnienie formularza rekrutacyjnego.
 3. Przesłanie uzupełnionego formularza rekrutacyjnego na adres
  w określonym w harmonogramie terminie (w formie załącznika do wiadomości e-mail).
 4. Otrzymanie drogą elektroniczną wyników rekrutacji.

 

Nazwa pliku w załączniku: nazwisko_imię_rok urodzenia
np.:
kowalski_jan_2005 (w przypadku, gdy dziecko ma jedno imię)
nowak_piotr_mateusz_2005 (w przypadku, gdy dziecko ma dwa imiona)


Temat wiadomości: nazwisko_imię_rok urodzenia
np.:
kowalski_jan_2005 (w przypadku, gdy dziecko ma jedno imię)

nowak_piotr_mateusz_2005 (w przypadku, gdy dziecko ma dwa imiona)
nowak_piotr_mateusz_2005,nowak_kamil_2006 (w przypadku rodzeństwa)

 

UWAGA!!! WAŻNE!!!

 • Jedna wiadomość e-mail może zawierać tylko jeden załącznik (zgłoszenie do uczestnictwa
  w zajęciach tylko jednego dziecka). Wyjątek stanowi zgłoszenie do uczestnictwa w zajęciach rodzeństwa.
 • W przypadku zgłaszania do udziału rodzeństwa dla każdego dziecka należy wypełnić oddzielny formularz rekrutacyjny.  
 • Zgłoszenie przesłane bez załącznika nie będzie brane pod uwagę.
 • Wszystkie pola w formularzu rekrutacyjnym muszą być uzupełnione.
 • O przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszenia na skrzynkę pocztową Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego ( ).
 • Zgłoszenia przesłane poza wyznaczonym terminem nie będą brane pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym.
 • Adres e-mail, z którego wysyłane jest zgłoszenie musi być identyczny, jak adres podany w formularzu rekrutacyjnym.
 • Zgłoszenie, które nie będzie spełniało wymogów formalnych, nie będzie brane pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym.

 

POPRAWNE ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH PB BUD:

 • terminowe wpłynięcie wiadomości,
 • jedna wiadomość = jeden załącznik (z wyłączeniem rodzeństwa),
 • właściwy temat wiadomości,
 • właściwa nazwa załącznika,
 • uzupełnienie wszystkich pól formularza rekrutacyjnego,
 • właściwy adres e-mail w formularzu rekrutacyjnym (identyczny jak adres, z którego wysyłane jest zgłoszenie).

 

O przyjęciu w poczet studentów Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego decyduje kolejność wpływania ważnych zgłoszeń na skrzynkę pocztową PB BUD.

 

Limit przyjęć w roku akademickim 2016/2017 wynosi 80.

 

Przypominamy, że Studentem PB BUD może zostać uczeń szkoły podstawowej w wieku 6-12 lat.
 

Ze względu na ogromne zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego, Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko i wyłącznie z osobami, które w pełni zastosują się do zasad rekrutacji i spełniają warunki określone Regulaminem PB BUD.

Poniżej znajduje się Formularz Rekrutacyjny. ↓